dimecres, 13 de maig de 2015

Política

No és cap secret que durant alguns anys, no diré quants, vaig participar activament en la Facultat, en la política universitària i en la representació estudiantil a diversos nivells. Ara, ja retirada he pogut valorar i concluir en certes reflexions que fan que a dia de hui em bulla la sang.

No obstant, sóc conscient de què, sempre hi haurà algú que pense que ho has fet bé, i altra gent que ho has fet malament. I després de molta frustració vaig trobar una frase que em marcaria per sempre: "Qui no tinga el valor de sacrificar-se, ha de tenir el pudor de callar davant dels que se sacrifiquen".

No recorde si aquesta frase pertany a algú o si és anònima i el cas és que la he fet meua. És una cita que es podria traduir en "posar-se en les sabates de l'altre", però de vegades ni això és suficient.  

L'experiència m'ha donat la oportunitat i el plaer de veure com, altres que es dedicaven a criticar el meu treball i esforç després han hagut de callar davant de la complexitat de la realitat a la qual hi havia que fer front.

El meu disgust, és i sempre serà, aquella gent que arriba pensant que tot el que hi ha ja venia aixina d'abans. I les coses es treballen i es construeixen, i per a poder començar des d'on ho has trobat algú ho ha lluitat abans. De la mateixa manera que les dones han hagut de lluitar per segles pels seus drets o els esclaus per la seua llibertat. És ben cert que ja hi ha molt de terreny guanyat, però en queda molt més per conquerir, i hi ha que tenir present les arrels que han fet aquesta realitat possible.

L'error més comú és, fixar-se en els errors dels altres, però cal marcar-se uns objectius i sobretot, una metodologia de treball. 

Senyors polítics, ja sigueu universitaris, municipals o autonòmics: vos tinc una desconfiança brutal quan el vostre programa electoral és només recalcar i ressaltar l'error de la resta. Ni encara que tingueu raó.No es ningún secreto que durante algunos años, no diré cuántos, participé activamente en la Facultad, en la política universitaria y en la representación estudiantil a varios niveles. Ahora, ya retirada he podido valorar y concluir en ciertas reflexiones que hacen que a día de hoy me hierva la sangre.

No obstante, soy consciente de que, siempre habrá alguien que pienso que lo has hecho bien, y otra gente que lo has hecho mal. Y después de mucha frustración encontré una frase que me marcaría por siempre jamás: "Quien no tenga el valor de sacrificarse, tiene que tener el pudor de callar ante los que se sacrifican".

No recuerdo si esta frase pertenece a alguien o si es anónima y el caso es que la he hecho mía. Es una cita que se podría traducir al "ponerse en los zapatos del otro", pero a veces ni esto es suficiente.

La experiencia me ha dado la oportunidad y el placer de ver como, otros que se dedicaban a criticar mi trabajo y esfuerzo después han tenido que callar ante la complejidad de la realidad a la cual había que hacer frente.

Mi disgusto, es y siempre será, aquella gente que llega pensando que todo lo que hay ya venía así de antes. Y las cosas se trabajan y se construyen, y para poder empezar desde donde lo has encontrado alguien lo ha luchado antes. Del mismo modo que las mujeres han tenido que luchar por siglos por sus derechos o los esclavos por su libertad. Es bien cierto que ya hay mucho terreno ganado, pero queda mucho más para conquistar, y hay que tener presente las raíces que han hecho esta realidad posible.

El error más común es, fijarse en los errores de los otros, pero hay que marcarse unos objetivos y sobre todo, una metodología de trabajo.

Señores políticos, ya seáis universitarios, municipales o autonómicos: os tengo una desconfianza brutal cuando vuestro programa electoral es sólo recalcar y resaltar el error del resto. Ni aunque tengáis razón.